סקרי עצים – כל מה שחשוב לדעת

עצים חיוניים לייצור חמצן, ההכרחי להישרדותנו ולהישרדותם של בעלי החיים, הם חיוניים לספיגת פחמן דו חמצני ולהפיכתו לחמצן ופחמימות בהליך הפוטוסינתזה.  עצים מווסתים את האקלים, מורידים את הטמפרטורות סביבם, תורמים למגוון הביולוגי כשהם משמשים בית למינים שונים של בעלי חיים וצמחים, הם שומרים על הקרקעות מפני שחיקה ואף מסייעים בהחדרת מי נגר לקרקע. עצים מספקים לנו צל בעולם שהולך ומתחמם, הם מעצימים את היופי שבחוץ ומבטיחים לנו עתיד בר-קיימא.

לאור הסגולות הרבות של עצים ולנוכח תרומתם למרקם החיים, החליט המחוקק במדינת ישראל, במסגרת תיקון מס' 89 לחוק התכנון והבנייה כי כל שטח המיועד לבניה חדשה או להרחבת בניה קיימת או שמתקיימים בו עבודות תשתית או פיתוח –  נדרשים לבצע סקר עצים על ידי סוקרי עצים בעלי רקע בתחום והיכרות מעמיקה עם עצים ובכללם: אילנאים, הנדסאי נוף, אגרונומים או גננים ותיקים.

סקרי עצים נועדו, אפוא, להגן על עצים בוגרים ומשמעותיים ולשמר אותם, כך שתנופת הבניה הברוכה ברחבי הארץ לא תגדע אותם. אז אם אתם יזמים, קבלנים, אדריכלים או אנשים פרטיים המתכננים לבנות, לסלול, לשפץ או להרחיב, ריכזתי עבורכם מידע יקר ערך בנושא סקרי עצים, והוא מובא בשפה פשוטה ובגובה העיניים בשורות הבאות. 

במידה ואתם עתידים לבנות, לשפץ, לסלול או להרחיב ונדרשים להגשת סקר עצים, אשמח לעמוד לשירותכם; לערוך עבורכם סקר עצים מקצועי העומד בכל דרישות הנהלים וללוות אתכם יד ביד עד לקבלת האישורים וההיתרים המיוחלים.

באילו נסיבות ומצבים יש לערוך סקר עצים?

סקר עצים נדרש בשני מצבים עיקריים:

  1. סקר עצים לצורך קבלת היתר בניה (אשר בכוחו להנפיק היתר כריתה/העתקה לעצים) – כל מי שמעוניין לקבל היתר בנייה מהוועדה לתכנון ובנייה נדרש למעשה לבצע סקר עצים (במידה וקיימים עצים בוגרים בשטח), כאשר ככל שמקדימים לערוך את הסקר במהלך שלבי התכנון כך התכנון יהיה יעיל יותר וקצר טווח וכריתות או העתקות של עצים יופחתו. 

סקר עצים לצורך קבלת היתר בנייה נערך לכל העצים הבוגרים כהגדרתם בחוק: מעל גובה 2 מ' והחל מקוטר גזע  10 ס"מ במדידה בגובה 1.30 מ', הנמצאים בשטח התוכנית. ישנם תנאים מקלים בייעוד בניה למגורים וכן מקרים מסויימים בהם ניתן לקבל פטור מהגשת סקר עצים. מוזמנים לשאול אותי בעניין.

  1. נספח עצים בעת הגשת תוכניות מתאר (אשר אין מכוחו להנפיק אישורי כריתה/העתקה) – הליך הסקר ואופן הגשתו במקרה זה מתנהל בצורה זהה והוא מתבצע כאשר הפרוייקט הינו בשלבי תכנון ראשוניים של התב"ע. בשל כך לא ניתן להנפיק ממנו היתרי כריתה/העתקה (בגלל שלב התכנון ולא בגלל סוג / מיקום הפרוייקט) .כאשר הפרוייקט מתקדם לשלב תכנון מפורט ניתן להנפיק היתרי כריתה/העתקה לעצים.

במהלך ביצוע סקר העצים נסקרים כל העצים בתוך כל המגרש המיועד לבניה עד למרחק של 5 מטרים מחוץ לגבולות התוכנית, שכן גם עצים הנמצאים מחוץ לגבולות הבנייה עשויים להינזק. כך לדוגמה: עץ אשר גזעו ממוקם מחוץ לשטח המגרש העומד לבנייה, שורשיו יכולים להגיע בקלות עד לאזור העתיד לבניה ובך עלולים להיות מושפעים או אף להינזק.

כיצד נערך סקר עצים ומה נדרש לצורך הגשת הסקר לתיק המידע?

משרד החקלאות ובראשו פקיד היערות הראשי הוא הגורם האחראי על כתיבת נוהל סקר עצים, על אישורי סקרים וטיפול בעררים.

נוהל סקר העצים מכתיב מי משתתף בתהליך, מהם תוצרי עבודתו ומהי שרשרת ההתנהלות. תהליכי סקרי עצים הם מובנים ונערכים בשלבים הבאים:

  1. תחילה מגדיר אדריכל התכנית את תחום סקר עצים; תחום זה יהיה זהה לקו הכחול של התכנית.
  2. בשלב הבא יש למדוד את כל העצים שבשטח התוכנית ולספק מידע נקודתי לגביהם: מיקום העץ בקורדינטות, גובה העץ וקוטר צמרתו, קוטר גזע העץ בגובה 1.30 מ', גובה פני הקרקע בסמוך לגזע ועוד. חלק זה יבוצע ע"י מודד מוסמך ויורחב, כאמור, עד למרחק של 5 מטרים מחוץ לגבולות התוכנית. 
  3. על בסיס תוכנית המדידה אני יוצאת לשטח וסוקרת את כלל העצים הנמצאים בשטח ו-5 מ' מחוצה לו.
  4. בשלב זה אני מצלמת את העצים, רושמת נתונים לגביהם, בחנת את מיקומם, סוגם, בריאותם, מידותיהם ועוד. 

בשלב עריכת הסקר במשרד אני מייצרת טבלאות המרכזות את הנתונים ומסכמות את ערכיות העצים וכן את ערך הפיצוי הנופי שלהם ובמקביל מנתחת את תכניות מצב מתוכנן אל מול מצב קיים.

  1. מכאן והלאה מתחיל דיאלוג אל מול אדריכל התכנית; אני מדווחת לו על הבעיות שאני צופה ומייעצת לו לגבי פתרונות אפשריים. בסופו של דבר אדריכל התכנית הוא הגורם שמכריע לגבי עתידם של העצים: שימור / כריתה / העתקה.
  2. לאחר שנקבע סטטוס לכל העצים אני מעלה את כל הנתונים על שרטוט וטבלאות ומייצרת דו"ח אותו אני מגישה לחוו"ד פקיד היערות – דו"ח סקר עצים בוגרים. 

פקיד היערות מחזיר חוו"ד המאשרת את הדו"ח או המבקשת להטמיע שינויים בתכנית. במידת הצורך שנתבקשו שינויים שוב חוזרת התכנית לדיון בין האדריכל לביני ובסופו של דבר מוגשת התכנית שוב לאישור לאחר שהוטמעו בה התיקונים המבוקשים.

  1. במקביל אני מכינה מפרטי העתקה, שימור וכריתה, ולאחר שנתקבל אישור פקיד היערות לסקר אני מסייעת ליזם להגיש בקשה להיתרי כריתה / העתקה לעצים בתוך תחום הפרוייקט.

השירות שלי כולל ליווי של היזם עד קבלת אישור לסקר העצים וכן היתרי העתקה / כריתה.

  1.  במידת הצורך אני מלווה את הפרוייקט במהלך העבודות במתן פיקוח עליון וליווי אגרונומי בשטח.

מהו 'עץ בוגר' הנדרש לתת עליו דין וחשבון על פי לשון החוק בישראל?

על פי החוק בישראל במגרש אשר ייעודו הוא מגורים – 'עץ בוגר' הוא כזה המתנשא לגובה של 2 מטרים, וקוטר גזעו בגובה של 1.30 מ' הוא 20 ס"מ ומעלה. 

בקרקעות שייעודן אינם מגורים – קוטר גזעו של העץ הינו 10 ס"מ ומעלה.

עצים קטנים או שיחים גדולים אשר עינם עונים לדרישות הנ"ל אינם נחשבים כ"עצים בוגרים" ולכן אינם מחוייבים בדין וחשבון.

חשוב להבין שסוקרי עצים מיומנים המכירים היטב את הנוהל, את פקידי היערות, את סדר הפעולות הנדרש ואשר יודעים לזהות מראש בעיות שעלולות לצוץ במהלך התכנון והביצוע ולהתריע על כך מבעוד מועד, מביאים את נסיונם וחכמתם לשולחן העבודה ובכך מסייעים ליזמים, קבלנים ואדריכלים בקידום ובזירוז היתרי הבנייה הנדרשים.

סקרי עצים על ידי מתכננת נוף מדופלמת, אילנאית מוסמכת ובעלת ותק ונסיון רבים

אני עובדת בשיתוף פעולה מלא עם אדריכלים, מודדים, יועצים נוספים, פקידי יערות וראשי מחלקות הגינון ברשויות המקומיות, מלווה יזמים, קבלני ביצוע ומפקחי בנייה ולקוחות פרטיים בכל רחבי הארץ, ופועלת על פי כל הכללים להכנת סקרי עצים, ואשמח לעמוד גם לשירותכם בכל עת. 

אהבתם? שתפו את הכתבה >>

שאלה? ייעוץ? כתבו לי!

כשמדובר בתכנון ועיצוב מרחב חוץ, טבעי שתתעוררנה שאלות. אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר כעת ולהעזר בידע ובניסיון שצברתי, כדי לקבל החלטות מושכלות ונבונות.

אשתמש בפרטים רק כדי ליצור איתך קשר בטלפון או בווצאפ. אני לא שולחת חומר פרסומי או ספאם.